O leczeniu

iStock_000007476022XSmallPsychiatra pomaga wtedy gdy człowiek ma problem w poradzeniu sobie z trudnymi wydarzeniami czy wyzwaniami dnia codziennego. Gdy cierpienie i ból przesłaniają wszystko, w życiu zaczyna dominować smutek, lęk, żal czy złość, nic nie sprawia przyjemności, wszystko wydaje się beznadziejne.
Najtrudniejsze jest często przyznanie, że potrzebuje się pomocy drugiego człowieka. Smutek, lęk, bezsenność gdy osiągają pewien poziom, trwają przez dłuższy czas nie miną jednak same. Podobnie jak choroby somatyczne, także i zaburzenia psychiczne wymagają leczenia przez specjalistę.
Leczenie u psychiatry polega głównie na stosowaniu leków. Są to leki nowoczesne, łagodzą cierpienie, ból psychiczny, często umożliwiają lepsze funkcjonowanie w otaczającym świecie i w relacjach z innymi ludźmi. Gdy są zalecane przez specjalistę psychiatrę, czyli stosowane zgodnie z obowiązującymi standardami i wiedzą medyczną, są bezpieczne. Nie stwarzają ryzyka uzależnienia. Pomagają gdy jest to konieczne, następnie są odstawiane.
Spotkanie z psychiatrą to przede wszystkim rozmowa, wspólne poszukiwanie najlepszej drogi pomocy. Nie zawsze konieczne, czy wskazane są leki. Psychiatra może też skierować pacjenta na konsultacje do psychologa/psychoterapeuty. Często te dwie metody leczenia (farmakologiczna i terapeutyczna) stosowane są jednocześnie, uzupełniają się. Czasami korzystniejsze jest wybranie jednej z nich.
Spotkanie z psychiatrą może stanowić pierwszy krok na drodze lepszego poznania siebie, swoich potrzeb, uczuć, oczekiwań. Psychiatra nie dysponuje tą wiedzą z góry, ale posiada narzędzia, które mogą pomóc w jej odkrywaniu.