Spotkanie z psychiatrą to przede wszystkim rozmowa,
wspólne poszukiwanie najlepszej drogi pomocy.
Psychiatra pomaga wtedy, gdy w życiu
zaczynają dominować smutek, lęk, wewnetrzny ból.
Najtrudniejsze jest często przyznanie,
że potrzebuje się pomocy drugiego człowieka.